Despre Organizatori

   

 

                                                                           
                             SSS Craiova                                                                      UMF Craiova

 

 


ORGANIZEAZĂ

 

     CONGRESUL DE MEDICINA DENTARA PENTRU STUDENTI SI TINERI MEDICI

 cu tema "Perspectivele esteticii aplicate in stomatologia restaurativa"

                                   

EDITIA a III -a , Craiova, 19-21 noiembrie 2015

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin facultăţile şi specializările sale de studii de licenţă, masterat şi doctorat, este o instituţie academică în care componenta educaţională este preponderentă, dar în care cercetarea ştiinţifică trebuie să câştige în dimensiuni şi în substanţă, existând perspectiva certă de echilibrare a celor două componente pe termen mediu.

                                          

 

Informarea activă, conştientizarea şi creşterea implicării active a corpului academic, a studenţilor şi aparatului administrativ al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în implementarea strategiilor naţionale de dezvoltare a învăţământului superior, în atingerea obiectivelor Declaraţiei de la Bologna, adoptată în anul 1999, inclusiv de România, şi a declaraţiilor reuniunilor educaţionale europene la nivel înalt ulterioare (Praga - 2001, Berlin - 2003, Bergen – 2005, Lisabona).

Una dintre activităţile importante pe care şi le propune pentru viitor UMF Craiova constă în dezvoltarea, diversificarea şi susţinerea tuturor formelor de pregătire post-licenţă (rezidenţiat, masterat, doctorat, cursuri de perfecţionare, cursuri postuniversitare de actualizare a cunoştinţelor, cursuri pentru obţinerea de competenţe ş.a.), inclusiv învăţământ la distanţă informatizat (e-learning), precum şi asigurarea condiţiilor de formare prin rezidenţiat în cât mai multe dintre specialităţile recunoscute.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are în structura sa patru facultăţi:

• Facultatea de Medicină
• Facultatea de Medicină Dentară
• Facultatea de Farmacie
• Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală


    Specializarea Stomatologie s-a înfiinţat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Medicină din Craiova care la acea data era parte a Universităţii Craiova şi a devenit Facultate de Stomatologie în anul 1998, odată cu înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Stomatologie îşi schimbă denumirea în Facultatea de Medicină Dentară în anul 2003.

Facultatea de Medicină Dentară oferă posibilitatea pregătirii pentru studii universitare în specializarea - Medicină Dentară - studii universitare reglementate sectorial cu durata de 6 ani.

După finalizarea studiilor, absolvenţii facultăţii pot să intre prin concurs în pregătire prin rezidenţiat. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile uneia dintre directivele Comisiei Europene, medicii dentişti pot urma pregătirea în rezidenţiat în specializările ortodonţie şi ortopedie dento-facială, chirurgie dento-aleveolara şi chirurgie oro-maxilo-facială, la cea din urmă înscriindu-se doar medicii care au absolvit şi Facultatea de Medicină.

Masterat – studii de masterat în „Restaurări protetice cu sprijin implantar”, cu durata de 3 ani
     Doctorat – studii la forma bugetat - zi sau fără frecvenţă, cu taxă.
   Educaţie continuă – cursuri postuniversitare în diverse specialităţi medicale, creditate de către Colegiul Medicilor Dentişti.

Societatea Studentilor Stomatologi din Craiova ( SSS Craiova) este o organizație studențească, non-guvernamentală și non-politică care reprezintă studenții dentiști craioveni. Aceasta a fost înființată în scopul de a uni studenții din întreaga lume și de a le permite schimbul de cunoștințe și experiențe despre medicina dentară la un nivel inernațional cu ajutorul: IADS (The International Association of Dental Students), EDSA (European Dental Students‟Association).
De asemenea, SSS Craiova este membru USR ( Uniunea Studenților din România), organizație reprezentativă a studenților la nivelul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Obiectivele SSS Craiova:

-Dezvoltarea comunității;
-Realizarea campaniilor în scop social și ecologic ;
-Promovarea și apărarea intereselor profesionale, sociale și culturale ale studenților de la Facultatea de Medicină Dentară Craiova;
-Dezvoltarea autonomiei universitare și autodeterminării comunității universitare;
-Propaganda medicală și culturală în rândul populației;
-Promovarea spiritului democratic antitotalitar în mediul universitar;
-Promovarea și apărarea drepturilor omului și cetățeanului precum și a tradițiilor românești;
-Libera circulație a informației între membrii săi, precum și cu membrii altor comunități ;

Proiecte SSS Craiova

- Congresul Național Zilele Medicinei Dentare Craiovene 2009, 2010, 2011, 2012
- Congresul Internațional de Endodonție 2010
- Săptămâna Științifică
- Un zâmbet sănătos într-un corp sănătos - campanie de informare a populației privind igiena orală ,Craiova, 2013
- Sănătate dentară pentru micul pacient - campanie de informare a copiilor din gradinite si ciclul scolar primar.
- UNIFEST Craiova 2011, 2012,2013, 2014
- Balul Bobocilor
- Din Suflet pentru Suflet – o campanie realizată cu scopul strângerii de fonduri pentru copii care suferă de autism;
- Moș Crăciun nu v-a uitat
- Ziua Colindelor
- Ziua Copilului – Dințișorii fericiți
- Zâmbet pentru zâmbet – expoziție foto
- Seara filmului
- Seara teatrului
- Play and Help
- Interdentis - Un moment bun pentru a studia o săptămână în cadrul Facultății de Medicină Dentară din alt oraș.
- Burse internaționale exchange – în colaborare cu membrii IADS si EDSA
- Burse internaționale în cercetare
- Campanii de profilaxie desfășurate în grădinițe, școli și universități