Facultatea

Facultatea de Medicina Dentara a UMF Craiova

                     

Specializarea Stomatologie s-a înfiinţat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Medicină din Craiova care la acea data era parte a Universităţii Craiova şi a devenit Facultate de Stomatologie în anul 1998, odată cu înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Facultatea de Stomatologie îşi schimbă denumirea în Facultatea de Medicină Dentară în anul 2003.

Facultatea de Medicină Dentară oferă posibilitatea pregătirii pentru studii universitare în specializarea - Medicină Dentară - studii universitare reglementate sectorial cu durata de 6 ani.

Programul de studii este împărţit pe ani de studii, fiecărui an fiindu-i atribuite 60 credite (ECTS), absolvenţii având drept de liberă practică imediat după susţinerea examenului de licenţă.

Misiunile Facultăţii de Medicină Dentară se pot sintetiza astfel:

Misiune didactică:

- dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii temeinice a ştiinţelor fundamentale pe care se bazează medicina dentară, precum şi a unei bune înţelegeri a metodologiei ştiinţifice de cercetare, cuprinzând principii de măsurare a funcţiilor biologice, a aprecierii (evaluării) rezultatelor ştiinţifice şi de analiza a datelor

- cunoaşterea celor mai noi tendinţe şi metode de tratament adresate patologiei oro-dentare, aplicarea in practica a medicinii dentare bazate pe dovezi

- dobândirea unor calităţi morale şi a unei deontologii profesionale speciale

- dezvoltarea abilitaţii de lucru în echipa

Misiunea de cercetare ştiinţifică

- realizarea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării de proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii dentare şi a ramurilor medicale conexe

Misiunea de pregătire postlicenţă

după finalizarea studiilor, absolvenţii facultăţii pot să intre prin concurs în pregătire prin rezidenţiat. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile uneia dintre directivele Comisiei Europene, medicii dentişti pot urma pregătirea în rezidenţiat în specializările ortodonţie şi ortopedie dento-facială, chirurgie dento-aleveolara şi chirurgie oro-maxilo-facială, la cea din urmă înscriindu-se doar medicii care au absolvit şi Facultatea de Medicină.

- Masterat – studii de masterat în „Restaurări protetice cu sprijin implantar”, cu durata de 3 ani

- Doctorat – studii la forma bugetat - zi sau fără frecvenţă, cu taxă.

Misiunea de îndrumare a activităţii de asistenţă medicală în medicina dentară în zona Olteniei

- Educaţie continuă – cursuri postuniversitare în diverse specialităţi  medicale, creditate de către Colegiul Medicilor Dentişti.

Misiunea de a introduce în practica medicală dentară cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei

- Depăşind nivelul de simplu transfer al informaţiei de la cadru la student, Facultatea de Medicina Dentara creează medii de învăţare, care stimulează studenţii să abordeze şi sa fie receptivi la noile standarde ale cunoaşterii in domeniul medical.

Conducere

Conducerea Facultatii de Medicina Dentara este asigurata de Consiliul Profesoral, in toate domeniile invatamantului si cercetarii.

Componenta Consiliului Profesoral:

1. Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ                     - Decan

2. Conf. univ. dr. Petra Şurlin                           - Prodecan

3. Conf. univ. dr. Popescu Mihaela Sanda    - Director Departament 1

4. Conf. univ. dr. Ţuculină Mihaela                 - Director Departament 2

5. Conf. univ. dr. Popescu Mihai Raul           - Reprezentant Departament 1

6. Conf. univ. dr.Scrieciu Monica                    - Reprezentant Departament 1

7. Conf. univ. dr. Georgescu Cristian            - Reprezentant Departament 1

8. Sef lucr. dr. Efrem Cristian                          - Reprezentant Departament 1

9. Sef lucr. dr. Bătăiosu Marilena                    - Reprezentant Departament 2

10. Sef lucr. dr. Fronie Adrian                          - Reprezentant Departament 2

 

Secretariat

Corespondenţa Facultăţii de Medicină dentară se realizează la adresa:


Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicină dentară

Str. Petru Rareş, nr. 2, cod 200349

 
Secretar: Ciotîrnoiu Anca

tel: 0251 - 524441, 2, 3

tel/fax : 0251 - 523471

e-mail: dentistry@umfcv.ro